Vonkajšie telefónne číslo | MCN Telecom Slovensko

Akcie


Aktuality

Vonkajšie telefónne číslo

Vonkajšie telefónne číslo – vďaka našému najnovšiemu rozvoju, naši klienti, ktorý majú nejaké VPBX predplatenie, okrem naších poskytnutých telefónnych čísel majú možnosť používať pri odchádzajúcich a prichádzajúcich hovorov aj iné telefonné číslo, ktoré má vlastnú SIP identifikáciu, alebo majú možnosť zaintegrovať aj nové konto do nášho systému.

Táto extra služba je mesačne iba 1,90 € doplnením ku každému VPBX balíku.

Čo znamená služba “vonkajšie telefónne číslo”?

S touto službou môžete zaintegrovať iné VoIP telefonné čísla do MCNtelecom telefonickej ústredni.

Pre ktorých je úžitočná táto služba?

Predovšetkým pre tých, ktorí majú v zahraniči kanceláriu, alebo majú veľa medzinárodných klientov, alebo veľa volajú do jednej istej krajiny.

Samozrejme aj pre tých, ktorí majú nejakú záväznú zmluvu s predošlím poskytovateľom, ale chcú zachovať už existujúce telefónne číslo na prijímanie hovorov, ale pritom aj radi by telefónovali za priaznivé ceny.

Aké telefónne čísla môžete pridať do systému?

Hocijaké VoIP telefónne číslo, ktoré má SIP identifikáciu od Slovenského, alebo od zahraničného poskytovateľa služieb, či Skype.

 

kulsoszamok_sk

Možno jemne vyladiť systém?

Samozrejme. Pri každej vnútornej linke, máte možnosť nastaviť odchádzajúce telefonné číslo. Pri každom zaintegrovanom čísle môžete nastaviť samostatý pozdrav, volanie na vnútorné čísla a poradie volania.

Výhody pre Vás:

  • Namiesto medzinárodných tarifov môžete volať miestnimi tarifmi zahraničnej služby
  • To telefonné číslo sa bude ukazovať u volajúceho, ktoré číslo akurát používate,
  • Vaši spolupracovníci vo viacerých krajín, môžu mať miestne telefonné čísla, pričom jeden druhého volajú bezplatne, hovory môžu odovzdať navzájom, akoby boli v tej istej kancelárii.
  • Máte úplnú slobodu pri výbere telefónnej služby a pri výbere priznivých cien, pričom aj naďalej zostanete naším klientom

Výhody pre Vašé klienti

  • Pomocou miestnych taríf môžu byť v kontakte s Vami
  • Nemusia rozmýšľat nad tým, že ten spolupracovník, s ktorým sa chcú rozprávať, momentálne v ktorej krajine zdržuje sa- dostatočné je iba zavolať firmu na miestnom telefónnom čísle, a tam už vie rozprávať s tým spolupracovníkom s ktorým chce, napriek tomu, že ten spolupracovník momentálne v ktorej kancelárii, alebo v ktorom štáte je.
  • Klient sa môže týkať k Vašej firmy, ako ku spoľahlivej miestnej firme


Naši spolupracovníci Vám radi pomôžu s výberom optimálneho tarifu a dopĺnkových služieb. Kontaktujte Nás.