Virtuálny asistent | MCN Telecom Slovensko
icon

Virtuálny asistent

Táto funkcia umožňuje automatizovať komunikáciu so zákazníkmi. Hlasový robot dokáže rozpoznávať a reprodukovať reč a reagovať na slovenskom, anglickom, maďarskom a ruskom jazyku v súlade s predpísanými nastaveniami vo Virtuálnej ústredni. Virtuálny asistent v ruštine je implementovaný na základe integrácie Virtuálnej ústredni a Yandex SpeechKit, a všetky ostatné jazyky sú založené na integrácii Speech-to-Text / Text-to-Speech od spoločnosti Google.

Na čo sa používa

Virtuálny asistent môže vytvoriť inteligentné smerovanie hovorov a obsluhovať klienta bez zásahu operátora. Pomáha skrátiť čas potrebný na spracovanie prichádzajúcich požiadaviek a na predaj komplexných produktov. Zvyšuje lojalitu zákazníkov.

Výhody

intuitívne rozhranie

neviazaný dialóg s
klientom v živom jazyku

jedinečné jazykové modely

presná definícia tém

robot rozpoznávania reči môže byť prerušený a je možné položiť jemu konkretizovanú otázku

Ak chcete funkciu „Virtuálny asistent“ pripojiť sami, použite inštalačné pokyny