Robot-kontrolór | MCN Telecom Slovensko
icon

Robot-kontrolór

Funkcia spätné volanie pri zmeškaných hovoroch. Virtuálna ústredňa automaticky vytočí voľného účastníka a spojí ho s klientom ktorý predtým už volal.

Na čo slúži táto funkcia?

Robot-kontrolór pomáha vytvárať jednoduchú a efektívnu obchodnú komunikáciu, zvyšuje výnosy spoločnosti bez straty jediného potenciálneho zákazníka. Riešenie bude užitočné pre malé a stredné podniky, ktoré sa rozhodnú zlepšiť služby zákazníkom a zvýšiť lojalitu používateľov, pomôže pri reklamných kampaniach, ak je viac prichádzajúcich hovorov, ako sa očakávalo.

Prednosti

Automatické spätné volanie neprijatých hovorov

Nastavenia umožňujú vybrať skupinu (poradie)

Pracuje podľa časovom rozsahu, nevolá systém v noci

Je možnosť nastaviť počet pokusov spätného volania

Nastavenie čakacej doby medzi hovormi

Čísla zo zoznamu, ktoré už boli volané počas spätného volania sú vylúčené

Ak chcete sami pripojiť funkciu robot-kontrolór, postupujte podľa pokynov na inštaláciu