Telefónne čísla | MCN Telecom Slovensko

TELEFÓNNE ČÍSLO

VAŠA AKCIA

EFEKTÍVNA
REKLAMA

VAŠA ÚSTREDŇA

(virtuálna)

SPOKOJNÝ KLIENTI

Ktorý dosiahli za 7 sekúnd Vašu firmu

PRESMEROVANIE HOVOROV

JEDNODUCHÉ RIEŠENIE
PRE VÁŠ ZAČÍNAJÚCI PODNIK

ČO JE NEGEOGRAFICKÉ TELEFÓNNE ČÍSLO?

Stacionárne neviazané telefónne čísla (65-á predvoľba), ktoré sa neviažu ku konkrétnemu miestu, ale sú dostupné všade na územi Slovenska.

null

Možnosť objednania viac kanálov

S viackanálovým telefónnim číslom, dávate možnosť Vašim klientom, aby hneď s jedným volaním dosiahli Vašu firmu.
null

Privítanie a presmerovanie

Z vlastného MyMCN-u bezplatne a pohodlne viete nastaviť na Vašé telefónne číslo privítanie, presmerovanie a presmerovacie pravidlá pre Vašu firmu.
null

Mobilita, ako prednosť

Ak sa presťahujete, Vaše telefónne číslo ide za Vami.
Všetko čo potrebujete na novom mieste je iba internetový prístup.

TELEFÓNNE ČÍSLA

vo viacerých
SLOVENSKÝCH
veľkomestách

VYSOKÝ
INDEX
SPOĽAHLIVOSTI

v sieťovej prevádzky

0
250000

TELEFONNÝCH ČÍSIEL ZO SVETA

z toho v 10 SLOVENSKÝCH VEĽKOMIEST

VEĽKÝ VÝBER TELEFÓNNYCH ČÍSIEL

Naši serveri sú umiestnené v informačných strediskách v Bratislave, Budapešti a vo Frankfurte.
Sme priamo pripojené k najväčším európským poskytovateľom služieb. Obdržujeme všetky také povolania, ktoré sú potrebné k tomu aby sme vedeli poskytovať telekomunikačné služby na území Slovenska, Maďarska a Nemecka.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb nám pridelilo veľké množstvo telefónnych čísiel na územi Slovenska.

predvoľba (0) 65

Pevné telefónne čísla

Špeciálne telefónne čísla

VYSKÚŠAJTE VYSOKÚ KVALITU

VOIP TELEFÓNICKÝCH SLUŽIEB

ZADARMO

Telefónne číslo + virtuálna ústredňa pre Váš podnik

PRIPOJTE BEZPLATNE VAŠÉ TELEFÓNNE ČÍSlO K VIRTUÁLNEJ ÚSTREDNI

Privítanie

Na Vašom telefónnom čísle nahrajte a potom prehrajte oficiálne firemné privítanie, navyše máte možnosť aj podeliť s volajúcim hocijaké informácie o firme ako ( napr. akcie, dôležité informácie).

Priorita vytáčania

Nastavte prioritu vytáčanie vnútorných telefónnych liniek vo Vašej firme. Napríklad: Volanie najprv sa obráti na manažera, keď neodpovedajú na hovor, tak hovor sa presmeruje na telefón vedúceho.

Presmerovanie hovorov

Aby, nebol stratený žiadný hovor, nastavte presmerovanie na mestské alebo na mobilné telefónne čísla. Presmerovanie môže byť bezpodmienkové, podľa nedostupnosti, podľa obsadenosti, podľa chronológie.

Pohodľný MyMCN účet

Pohodľne sa môzete zaobchádzať za Vaším viackanálovím telefónnym číslom a za presmerovaním hovorov z Vášho jednoduchého a intuitívne užívateľsky príjemného MyMCN-u.

MOŽNOSŤ

Prenosu telefónneho čísla

bezplatné

0 €/ za prenos čísla *

* cena sa týka za poplatok prenosu

Free Test*0 €

Na pevné linky — 0,02 €/minúta

Na mobil — 0,13 €/minúta

1 audiokanál**

Skutočná sekundová fakturácia

Objednám

Basic0,99 €

Na pevné linky — 0,02 €/minúta

Na mobil — 0,13 €/minúta

1 audiokanál**

Skutočná sekundová fakturácia

Objednám

Megachannel9,99 €

Na pevné linky — 0,02 €/minúta

Na mobil — 0,13 €/minúta

Počet audiokanálov je neobmedzený ***

Skutočná sekundová fakturácia

Objednám
  • *- “Free Test” tarif sa objednáva na 10 dní. Testové obdobie je úplne bez záväzky a bez predplatného poplatku, len za odchádzajúce hovory treba platiť.
  • **- Viac audiokanálov môžete objednať za 0,49 € tu.
  • ***- Počet audiokanálov je neobmedzený, a negarantovaný
  • Nie je spojovací poplatok
  • Cenník medzinárodných hovorov sa nachádza tu
  • Rovnaké priaznivé tarify používame aj v špičkovom období aj mimo špičkového obdobia
  • Vyúčtovanie je podľa sekúnd
  • Ceny sú uvedené bez DPH!