Prenos čísla | MCN Telecom Slovensko

Akcie


Aktuality

Prenos telefónneho čísla

MCNtelecom dá Vám možnosť na to, že môžete používať Našé služby pričom zachováte to telefónne číslo, ktoré už poznajú Vaši klienti a partneri.

Prechod je bezplatný!

Na rozdiel od iných poskytovateľov služieb, u nás proces prenosu telefónneho čísla je úplne zadarmo, celú administráciu prevzame mi, Vy nemáte žiadne povinnosti u bežného poskytovateľa služieb, ktorý odovzdá telefónne číslo.

K tomu aby prenos telefónneho čísla bolo úspešné, nasledujúce podmienky sú nevyhnutné:

  • Vaše všetky údaje (vaše meno, adresa trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu, vaše rodné číslo, ak ide o právnickú osobu tak IČO a názov firmi) sa musia zhodovať s údajmi ktoré ste zadali u súčastného operátora
  • U odovzdávateľa (terajší poskytovateľ služieb) musíte mať vysporiadané všetky záväzky, nemôžete mať viac ako 30 dňoví zaostalý dĺh,
  • prenesené telefónne číslo musí byť zaevidované na tej istej adresy aj u odovzdávajúceho poskytovateľa služieb a a tak isto aj u prijímacého poskytovateľa služieb,
  • na prenesené telefónne čísla musíte mať platnú predplatnú zmluvu u iného poskytovateľa služieb

Pri prenose rozsahu čísel ISDN, treba zadať pilotné číslo.

Proces prenesenia

Proces prenosu čísla trvá – 5 pracovné dni. Časový úsek na prenos čísla je každý deň od 12:00 do 18:00 hodiny.
Dostupnosť telefónneho čísla

Pred začiatkom prenosu telefónne číslo funguje u starého poskytovateľa služieb. Počas prenosu telefónne číslo nie je dostupné, volajúci počuje, že číslo je obsadené. Pri úspešnom prenose, telefónne číslo funguje u nového poskytovateľa služieb u MCNtelecom. Doba nedotupnosti telefónneho čísla môže trvať až niekoľko sekúnd až po niekoľko minút.

Ľubovoľné telefónne číslo možno prenosiť

Či VoIP (SIP) telefónne číslo máte, či “tradičné”, pevné analóg linku, všetko môžete prenosiť k Nám. Samozrejme to sa netýka mobilných telefónnych čísiel, alebo zahraničných čísiel.

Nechcete znovu sa zaviazať?

U Nás viazanosť je neznámy pojem, bez obmedzenia a bez sankcii môžete dať výpoveď na Vašu zmluvu.

 

Neviete sa teraz rozhodnúť?

Vyskúšajte Naši služby, pomocou telefónneho čísla, ktorý mi Vám poskytneme, v bezplatnom období, a len potom sa rozhodnite o prenose Vášho telefónneho čísla.


Kontaktujte Nás. Naši spolupracovníci radi Vám pomôžu vo výbere optimálneho tarifu a doplnkových služieb..