Minútové balíky | MCN Telecom Slovensko

Akcie


Aktuality

Minútové balíky na zníženie nákladov

Znížte náklady telefónovania vašej firmy. Pre každého, kto potrebuje nákladovo efektívne tarify za minútu, sme vytvorili cenovo výhodné minútové balíky. Volajte slovenské pevné číslo alebo mobil už od – 0.008 €+ DPH  za minútu!

K využívaniu tejto služby, stačí iba vybrať najoptimálnejší minútoví balík k pevnému telefónnemu číslu.

Výhody pre Vás a pre vašu firmu: 

  • volanie slovenských mobilných čísiel už od 0.008 €+ DPH  za minútu
  • volanie slovenských pevných čísiel už od 0.018 €+ DPH  za minútu
  • sekundová fakturácia – platíte toľko, koľko skutočne voláte


Kontaktujte Nás. Naši spolupracovníci radi Vám pomôžu vo výbere optimálneho tarifu a doplnkových služieb.