Zákaznícka služba | MCN Telecom Slovensko

Akcie

Zákaznícka službaSprievodný materiál na nastavenie VoIP služby a Virtuálnej ústredni(VPBX)


Ako treba nastaviť SIP položku?

K nastaveniu VoIP-telefónu alebo VoIP- adapteru treba postupovať podľa nasledujúcich krokov :

 • Obdržať heslá k SIP identifikáciam v elektronickej alebo v tlačenej forme. SIP identifikácie a heslá sú potrebné k nastaveniu zariadení.Tieto môžete získať nasledovne:
  1. Výmena hesla a vytlačiť nové heslo. Tento proces je dostupný v rámci konfigurácie “Telefónická služba”, odsek “Nastavenie”. Je nutné vybrať linku, potom generovanie nového hesla a vytlačiť.
  2. Preposlanie aktuálneho hesla na zadanú emailovú adresu. Tento proces je dostupný v rámci “Telefónická služba” odsek “SIP” a “Odoslanie nastavení”.
 • Nastavenie SIP identifikácie:
  1. Pripojenie SIP identifikácie k objektu.
  2. Pripojenie SIP identifikácie k IP adrese.

Daný proces je dostupný pri úprave SIP identifikácie v rámci “Telefónická služba” , odsek “SIP” a tlačidlo “Úprava”.

Aby Virtuálna ústredňa správne fungovala, nasledujúce úpravy treba vykonať:

 1. Požiadať mestské telefónne číslo od MCNtelecom-u (ak ešte nemáte), pripojiť a nastaviť.
 2. Vnútorným predplatiteľom vymenovať krátke vnútorné číslo (klapku). Pri každom predplatiteľovi vykonať potrebné úpravy:
  • Nastaviť mestské telefónne číslo pri schémi presmerovania;
  • Ak je potrebné tak nastaviť SIP položky (predvolene SIP položky sú nastavené);
  • Pri každom predplatiteľovi nastaviť presmerovanie hovorov na druhé telefónne číslo;
  • Ak je potrebné tak pri každom predplatiteľovi nastavte zákaz odchádzajúcich hovorov;
  • Pripojiť vnútorných predplatiteľov s užívateľom MyMCN účtu a nastaviť ich dostup k Viruálnej ústredni.
 3. Vymenovať predplatiteľom vnútorné krátke čísla (klapky), pomocou čoho bude aj ľahšie presmerovanie pevného telefónneho čísla na mobilné číslo.
 4. Spustiť úpravu virtuálneho faxu.
 5. Vytvoriť časový rozsah na pracovné dni a na štátne sviatky a víkendi. Predvolený časový rozsah je – kazdý deň: 0-24.
 6. Spustiť úpravy poradia. Označiť telefónne čísla v poradí, ich poradové volanie, nastaviť čas na volanie nasledujúceho telefónneho čísla, zapnúť/vypnúť zápis hovorov v poradí. Ak je potrebné tak nastaviť hudobný zvukový záznam ktorý sa bude prehrávať pri zadržanom hovoru v poradí.
 7. Nastaviť Hlasové menu (IVR).
 8. Nastaviť čierny alebo bielý zoznam.
 9. Vytvoriť schému presmerovanie vnútry spoločnosti. Označiť smer volania, ak klient zavolá na pevné telefónne číslo spoločnosti, kam príde prichádzajúci hovor, a akou cestou pôjde ďalej v poradí a v schéme.
 10. Nastavenie Audio súborov (Privítanie, zvukový záznam na udržanie hovorov, správy).
 11. Vyplniť základné nastavenia Virtuálnej ústredni- doba uchovávania fax súborov, zápisov a nastavenie časového pásma Virtuálnej ústredni.