Právne informácie | MCN Telecom Slovensko

Aktuality

PRÁVNE INFORMÁCIE

Vlastníkom a prevádzkovateľom webovej stránky MCNtelecom Slovensko je spoločnosť MCNtelecom GmbH.

Sídlo spoločnosti v Rakúsku:
MCNtelecom GmbH.,Lindengasse 56, 1070 Viedeň, Rakúsko

Sídlo spoločnosti v Maďarsku:
MCNtelecom Kft., Kemenes utca 8. Budapešť, HU-1114 Maďarsko

Údaje spoločnosti MCNtelecom GmbH.

Poštová adresa:
Lindengasse 56, 1070 Viedeň, Rakúsko

Identifikačné a daňové údaje:
IČO: FN 461303 m, DIČ: 03 500/3375,

Bankové údaje:
Tatra Banka a.s
číslo účtu: 2946038869/1100
IBAN: SK51 1100 0000 0029 4603 8869

Údaje spoločnosti MCN telecom Kft., oragnizačná zložka zahraničnej osoby
Poštová adresa:
MCN telecom Kft., oragnizačná zložka zahraničnej osoby, Biskupa Királya 1097/2, 945 05 Komárno

Deň zápisu do obchodného registra:
01.01.2017

Zapísaná v obchodnom registri:
Okresný súd Nitra, oddiel: Po, vložka: 10326/N

Identifikačné a daňové údaje:
IČO: 50663330, DIČ: 4120069052,

Váš názor je pre nás dôlezitý, takže ak zistite nejaký problém s obsahom/ alebo s fungovaním webovej stránky, alebo máte nejaké poznámky neváhajte kontaktovať Našu klientsku podporu na emailovej adresy: info@mcntele.com

MCNtelecom GmbH. má nárok na vlastnícke práva pri výkone tejto webovej stránky. Všetky práva vyhradené.

Prehliadaním alebo používaním webovej stránky spoločnosti MCNtelecom GmbH. potvrdzujete, že akceptujete nasledovné podmienky používania. Spoločnosť MCNtelecom GmbH. vyhradzuje právo uverejnené informácie kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.

Všetky materiály vrátane obrázkov, softvéru, textu a grafiky, kľúčových slov a iného obsahu lokality sú chránené autorským právom, zákonmi a dohovormi vzťahujúcimi sa na duševné vlastníctvo, ako aj medzinárodnými dohovormi o autorskom práve.

Bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti MCNtelecom GmbH. nie je povolené kopírovať, napodobovať, ani prenášať žiadne texty, logá, grafické prvky, ochranné známky, zvuk ani obraz, ani ako celok ani ich časti. Neoprávnené používanie materiálov z webovej lokality spoločnosti MCNtelecom GmbH. tretími stranami je porušením právnych predpisov o autorskom práve a dohovorov vzťahujúcich sa na duševné vlastníctvo.