Možnosti úhrady | MCN Telecom Slovensko

Aktuality

MOŽNOSTI ÚHRADY


Bankovým prevodom

Meno banky: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2946038869/1100
Vlastník účtu: MCN telecom GmbH
Poznámka: 5 číslové zákaznícke číslo 

Potrebné údaje k bankovému prevodu nájdete v emailu ktorú obdržíte pri registrácii služieb.
Dôležité: Pri bankovom prevode treba uviesť 5 číslové zákaznické číslo v poli poznámka.


Pomocou PayPal

Pomocou platby PayPal Vaše dobíjania kreditu sa ukáže hneď. Tento typ úhrady, môžete spraviť aj z vlastného MyMCN-u v sekcii “Účty a platby” a tam vybrať menu “Dobyť kredit na vlastný účet”.