Kontakt

Dostupnosť

Predaj a zákaznícky servis:
Tel.: + 421 2 222 02 999 (viackanálový)
E-Mail: info@mcntele.com

Technická podpora:
Tel.: + 421 2 222 02 999 (viackanálový)
E-Mail: support@mcntele.com

Adresa:
Maďarsko, H-1114 Budapest, Kemenes utca 8

Pracovná doba:
Pondelok - Piatok od 09:00 – do 16:00

Napíšte Nám

povinné

Ďalšie kontakty:

“Volanie&Chat z webovej stránky”

Žiadajte bezplatné spätné volanie, alebo začnite online konverzáciu s Naším spolupracovníkom pomocou služby “Volanie & Chat z webovej stránky”. K tomuto hľadajte tieto ikony na pravej strane našej webovej stránky.