Ceny

Virtuálna ústredňa

Flexibilné nastavenie, kompletná štatistika hovorov, efektívna distribúcia hovorov, on-line monitoring, integrácia CRM systémov, čierne a biele zoznamy, geografické a cenové smerovanie, Speech-to-Text/Text-to-Speech Robot-kontrolór.

Free Basic
€0
3
1Gb
€2.90
€5.90
€5.90
€5.90
€1.95/Gb
€1.95/kalpka
€2.90/číslo
€2.90
€35
Popular Optimum
€19.50
Počet
vnútorných
klapiek:
10
Privítanie :
Automaticky hlasový sytém (IVR):
Krátke čísla :
Presmerovanie hovorov:
Podržanie hovorov:
Štatistika hovorov:
Panel monitoringu:
Hlasová schránka:
Priestor:
2Gb
Virtuálny FAX:
Nahrávanie hovorov:
Geografický routing: €5.90
Routing za najmenšiu cenu: €5.90
Cena za priestor : €1.65/Gb
Viac klapiek: €1.75/kalpka
Vonkajšie telefónne číslo**: €2.90/číslo
Robot-kontrolór: €2.90
Speech-to-Text/Text-to-Speech: €35
Premium
€44.50
25
3Gb
€2.90
€2.90
€1.35/Gb
€1.45/kalpka
€2.90/číslo
€2.90
€35

- Ceny sú uvedené bez DPH

** Vonkajšie telefónne číslo – vďaka nášmu najnovšiemu rozvoju, naši klienti, ktorý majú nejaké VPBX predplatenie, okrem našich poskytnutých telefónnych čísiel majú možnosť používať pri odchádzajúcich a prichádzajúcich hovorov aj iné telefónne číslo, ktoré má vlastnú SIP identifikáciu, alebo majú možnosť zaintegrovať aj nové konto do nášho systému.