Ceny

Virtuálna ústredňa

Flexibilné nastavenie, kompletná štatistika hovorov, efektívna distribúcia hovorov, on-line monitoring, integrácia CRM systémov, čierne a biele zoznamy, geografické a cenové smerovanie, Speech-to-Text/Text-to-Speech Robot-kontrolór.

Free Basic
€0
3
1Gb
€2,90
€5,90
€5,90
€5,90
€1,95/Gb
€1,95/kalpka
€2,90/číslo
€2,90
€35
€5,90
Popular Optimum
€19,50
Počet
vnútorných
klapiek:
10
Privítanie :
Automaticky hlasový sytém (IVR):
Krátke čísla :
Presmerovanie hovorov:
Podržanie hovorov:
Štatistika hovorov:
Panel monitoringu:
Hlasová schránka:
Priestor:
2Gb
Virtuálny FAX:
Nahrávanie hovorov:
Geografický routing: €5,90
Routing za najmenšiu cenu: €5,90
Cena za priestor : €1,65/Gb
Viac klapiek: €1,75/kalpka
Vonkajšie telefónne číslo**: €2,90/číslo
Robot-kontrolór: €2,90
Speech-to-Text/Text-to-Speech: €35
Pomocník: €5,90
Premium
€44,50
25
3Gb
€2,90
€2,90
€1,35/Gb
€1,45/kalpka
€2,90/číslo
€2,90
€35
€5,90

- Ceny sú uvedené bez DPH

** Vonkajšie telefónne číslo – vďaka nášmu najnovšiemu rozvoju, naši klienti, ktorý majú nejaké VPBX predplatenie, okrem našich poskytnutých telefónnych čísiel majú možnosť používať pri odchádzajúcich a prichádzajúcich hovorov aj iné telefónne číslo, ktoré má vlastnú SIP identifikáciu, alebo majú možnosť zaintegrovať aj nové konto do nášho systému.