Výsledky spoločnosti MCN Telecom 2018: rast tržieb o 23% so znížením nákladov na služby pre odberateľov dvakrát ročne | MCN Telecom Slovensko

Výsledky spoločnosti MCN Telecom 2018: rast tržieb o 23% so znížením nákladov na služby pre odberateľov dvakrát ročne

Rok 2018 bol pre operátora pevných a mobilných sietí MCN Telecom (MVNO) rokom „veľkej stavby“, kapitálových investícií, dynamického rozvoja trhu v Európe a finančného rastu. Nárast ročných príjmov spoločnosti bol stanovený na 23%, čo je o 7% viac ako v predchádzajúcom roku.

V priebehu roka spoločnosť MCN Telecom rozšírila svoju geografickú prítomnosť v Európe a stala sa telekomunikačným operátorom v dvoch európskych krajinách: Rakúsku a Nemecku. V roku 2017 bola dokončená stavba infraštruktúry. V októbri 2018 bola uzatvorená zmluva so spoločnosťou A1 Telekom Austria AG, a bola otvorená pobočka vo Viedni. Komercializácia v Nemecku sa uskutočnilo vo februári. Celková početná kapacita spoločnosti MCN Telecom v krajinách prítomnosti je viac ako 50 tisíc geografických a negeografických čísel. Vo všetkých cudzích krajinách sa predplatiteľom ponúka virtuálna ústredňa s viac ako 200 funkciami a telefonická služba.

«Ak hovoríme o preferenciách spotrebiteľov v európskych krajinách, tak potom napríklad v Maďarsku cena je veľmi dôležitá. Vytvára veľký záujem pri výbere služby. Samozrejme, služba musí mať vysokú kvalitu, ale v pomere ceny a kvality prvá zložka dominuje – cena. Na rozdiel od Rakúska, kde je spotrebiteľ pripravený na veľké výdavky. Zákazníci sú ochotný platiť viac za výnimočne dokonalú kvalitu. Dnes v Maďarsku máme viac ako 100 klientov. Na Slovensku, v Rakúsku a Nemecku sa počet zákazníkov postupne zvyšuje. Predávame telefónne čísla, pripojujeme Virtuálnu ústredňu ku koncovým používateľom alebo partnerom vo formáte White Label,», – hovorí generálny riaditeľ spoločnosti MCN Telecom Alexander Melnikov.

V Rusku prevádzkovateľ dokončil stavbu komunikačných centier v 85 regiónoch Ruskej federácie, uviedol do prevádzky zónový uzol v Petrohrade a fragment siete MgMn v južnom federálnom okrese. Ako výsledok, v 46 z 85 veľkých miest Ruska, MCN Telecom ponúka spotrebiteľom produkty a služby integrované na základe telekomunikačnej platformy vyvinutej na základe modelu CPaaS.

„Veľká stavba“ a aktívna expanzia do európskych krajín nezabránili prevádzkovateľovi dvakrát znížiť ceny za služby v minulom roku. Takže v júli bolo oznámené, že predplatné za mobilné čísla bez SIM karty je lacnejšie a v decembri operátor znížil náklady na hovory z lokálnych na zahraničné a pevné čísla o 30%.

Priemerný príjem na účastníka je dnes 20 Eur / mesiac, čo je o 30% menej ako u konkurencii.

Zároveň sa znížil podiel pevných telefónnych čísel v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o približne 2%, pričom počet mobilných telefónov vzrástol o 1%. Podiel výnosov z služieb s pridanou hodnotou (VAS) zostal porovnateľný s rokom 2017.

V záujme zlepšenia skúseností zákazníkov v uplynulých 12 mesiacoch vyvinuli vývojári softvéru viac ako desať nových funkcií Virtuálnej ústredni: Callback, Čierno – biele zoznamy podľa typu čísla, podľa mesta a podľa prevádzkovateľa, Presmerovanie hovorov na známu klapku, Oznámenie pozície v poradí.


MCN Telecom – prevádzkovateľ telekomunikačnej služby, vývojár softvérových služieb. V Rusku realizuje veľké projekty od roku 2000. Rozvíja podnikanie v Európe. Prevádzkovateľ je zastúpený v štyroch európskych krajinách: v Maďarsku, Nemecku, na Slovensku a v Rakúsku. Má vlastnú infraštruktúru (komunikačné uzly) a všetky potrebné licencie vo všetkých krajinách prítomnosti.

V Rusku MCN Telecom získala licenciu na poskytovanie mobilných komunikačných služieb a je prvý virtuálny mobilný operátor pre podnikanie na základe rádia Tele 2 a MVNE MTT platforma infraštruktúry.

Operátor sa nachádza v zozname desiatich licencovaných prevádzkovateľov Ruskej federácie MgMN. Má priame spoje so všetkými významnými telekomunikačnými poskytovateľmi služieb, vrátane Rostelecom, MGTS, MTS, MegaFon, atď .V rámci spolupráce medzi operátormi ponúka vlastné telekomunikačné rozhranie zdroje CpaaS, ktoré zabezpečujú centrálny prístup k veľkej databáze vo veľkých mestách Ruskej federácie – viac ako 250 000 virtuálnych mestských a mobilných čísel.