SSL certifikát- ďalší krok k lepšiemu bezpečiu | MCN Telecom Slovensko

SSL certifikát- ďalší krok k lepšiemu bezpečiu

MCNtelecom dáva veľký dôraz na bezpečnosť zákazníkov a kvôli tomu  rok 2017 sa začalo s tým že sme si získali SSL certifikát. S týmto certifikátom už aj naša webová stránka dáva bezpečnostnú kontaktnú plochu pre návštevníkov stránky.

SSL je protokol (Secure Socket Layer), ktorý slúži na to, aby komunikácia medzi zákazníkom a firmou  MCNtelecom bola šifrovaná a tedy aj bezpečná. URL adresa ktorá sa začína nasledovne: https:// znamená že sa SSL používa a webová stránka je bezpečná.

MCNtelecom má veľa iných bezpečnostných nastavení, takýmto je aj napríklad pripojenie SIP identifikácie k fix IP adrese s pomocou čoho len z daného miesta sa môže začat volanie. Samozrejme aj túto funkciu. ako aj ostatné funkcie zákazník môže nastaviť sám vo vlastnom MyMCN.