Na Slovansku sa objavil nový telekomunikačný operátor MCNtelecom | MCN Telecom Slovensko

Na Slovansku sa objavil nový telekomunikačný operátor MCNtelecom

Skupina spoločností MCN Telecom oznamuje spustenie na Slovensku. Prevádzkovateľ začal poskytovať telefónne služby, predávať geografické a negeografické telefónne čísla, virtuálnu pobočkovú ústredňu pre malé a stredné podniky v desiatich veľkých mestách Slovenskej republiky.

Bratislava, Trenčín, Trnava, Nitra, Žilina, Martin, Banská Bystrica, Poprad, Košice, Prešov- zoznam lokalít, v ktorých spoločnosť MCNtelecom získala 11 000 čísel od Regulačného Úradu.

Operátor telekomunikačnej služby vo všetkých krajinách prevádzky má správnu licenciu a vlastnú infraštruktúru na poskytovanie služieb, vrátane Slovenska. V Slovenskej Technickej univerzite (STU) v Bratislave sa nachádza kommunikačné centrum spoločnosti (Slovak Internet Exchange).

V rámci prepojenia sietí MCNtelecom uzatvorel zmluvu s veľkými opetátormi ako Slovak Telekom a Swan Bratislava.

«Podniková stratégia pre vývoj tovarov s prvkami súvisiacej diverzifikácie, ktorú sme si vybrali a úspešne implementovali, znamená rozšírenie portfólia vyvíjaných produktov a prístup na nové trhy v rámci toho istého odvetvia. Vďaka územnej expanzii a rozšíreniu produktovej rady očakávame zvýšenie zákazníckej základne, zlepšenie finančnej výkonnosti spoločnosti v Rusku a v Európe», – povedal Alexander Melníkov vedúci riaditeľ spoločnosti MCN Telecom.

Cena služieb operátora na Slovensku je porovnateľná s ponukou na trhu v oblasti telefónovania a virtuálnej ústredni. Kľúčový rozdiel od konkurencie je v tom, že ponúka Virtuálnu ústredňu s počtom vnútorných klapiek tri v rámci tarifu Free Start.

Ďalej operátor ponúka za výhodné ceny špeciálne číslo: od 3 euro, až po 50 euro v závislosti od kategórie čísla.

Viac o tarifov nájdete na webovej stránke spoločnosti : www.mcntelecom.sk

Návrhy spoločnosti MCN Telecom v každej krajine sú lokalizované podľa potrieb spotrebiteľov. Napríklad pre maďarských účastníkov funkcia hlasová schránka virtuálnej ústredni je bezplatná. MyMCN účet a technická podpora sú viacjazyčné. Je to obzvlášť potrebné pre spoločnosti, ktoré podnikajú v niekoľkých európskych krajinách súčasne.

Spoločnosť MCN Telecom – prevádzkovateľ telekomunikačnej služby, vývojár softvérových služieb. V Rusku realizuje veľké projekty od roku 2000. Rozvíja podnikanie v Európe. Prevádzkovateľ je zastúpený v štyroch európskych krajinách: v Maďarsku, Nemecku, na Slovensku a v Rakúsku. Má vlastnú infraštruktúru (komunikačné uzly) a všetky potrebné licencie vo všetkých krajinách prítomnosti. Od roku 2015 poskytuje telefónne služby pre firmy v Maďarsku. V roku 2016 zaregistroval firmu na Slovensku. V novembri začal komerčné aktivity. Pred mesiacom otvoril kanceláriu v Rakúsku.

V Rusku MCN Telecom získala licenciu na poskytovanie mobilných komunikačných služieb a je prvý virtuálny mobilný operátor pre podnikanie na základe rádia Tele 2 a MVNE MTT platforma infraštruktúry. Okrem toho operátor sa nachádza v zozname desiatich licencovaných prevádzkovateľov Ruskej federácie MgMN. Má priame spoje so všetkými významnými telekomunikačnými poskytovatzeľmi služieb, vrátane Rostelecom, MGTS, MTS, MegaFon, atď .

V rámci spolupráce medzi operátormi ponúka vlastné telekomunikačné rozhranie zdroje CpaaS, ktoré zabezpečujú centrálny prístup k veľkej databáze vo veľkých mestách Ruskej federácie – viac ako 250 000 virtuálnych mestských a mobilných čísel.