MCNtelecom zlúči všetky informácie NNP databázi | MCN Telecom Slovensko

MCNtelecom zlúči všetky informácie NNP databázi

MCNtelecom predstavil svoj hlavný projekt NNP Exchange (Národný číslovací plán) počas ENPM konferencii, ktorý sa konal 7. – 9. október v bulharskej Sofii.

Vysoko profesionálni ľudia v oblasti telekomunikácií: na výročnom stretnutí sa zúčastnili zástupcovia európskych telekomunikačných operátorov a dodávateľov softvérových riešení s cieľom ponúknuť svoje služby, vymieňať si názory a zdieľať skúsenosti.

Sme hrdý na náš tím, ktorý v posledných 12 mesiacov pracovali nad projektom NNP Exchange.

NNP Exchange – je riešenie pre operátorov, ktoré pomáha transparentným a inteligentným spôsobom viesť prepojenie medzi nimi.

Čo je naším cieľom?

  • Vytvoriť NNP Exchange, ktorá bude užitočná pre každého operátora
  • Zriadiť medzinárodné spoločenstvo, v ktorom si bude môcť každý zúčastnený prevádzkovateľ vymieňať svoje údaje NNP
  • Účastníci poskytnú príslušné informácie o číselných rozsahoch a o prenesených číslach vo svojej krajiny s ostatnými krajinám na svete, a tak vymieňajú si údaje.
  • MCNtelecom zlúči všetky informácie NNP databázi.
  • Databáza NNP Exchange zatiaľ obsahuje informácie z 232 krajín. Okrem toho máme uložené informácie o prenesených číslach v Rusku (mobil), v Nemecku a Maďarsku (mobilné a pevné čísla)

Aký je výsledok?

  • Každý zúčastnený operátor bude môcť porovnávať cenníky od partnerov s databázou NNP a zistiť možní nesúlad
  • Situácia, v ktorej akékoľvek číslo pevnej linky je uvedený, ako mobilné číslo alebo premium číslo, už nebude existovať
  • Budú viditeľné aj čísla „Lietajúcich Holanďanov“
  • NNP Exchange je ďalším nástrojom na ochranu zákazníkov pred podvodmi

NNP Exchange pomáha získať presnejšie údaje, berúc do úvahy siete, tvorbu cien, typy čísel, NDC, kódy krajín, ktoré umožňujú fakturácii pracovať so správnymi údajmi a zabrániť finančnej strate. Z inej strany to pomáha predchádzať Ak máte záujem získať prístup k databáze, môžete to urobiť teraz bez registrácie a zadarmo cez www.mcntelecom.at/nnp alebo pomocou API, ktoré #mcntelecom môže poskytnúť.

Pre viac informácií nás kontaktujte e-mailom: info@mcntelecom.com.