MCNtelecom sa zúčastnil na najväčšsom e-podnikovom podujatý v Maďarsku | MCN Telecom Slovensko

MCNtelecom sa zúčastnil na najväčšsom e-podnikovom podujatý v Maďarsku

Zástupcovia našej spoločnosti sa zúčastnili na E-commerce EXPO tohto ročnom stretnutí. Expo v prvom rade bolo zorganizované pre zástupcov  webshop a e-podnikov. Naši spolupracovníci sa zúčastnili na workshopov, prednáškach  a v rámci expo mali možnosť osobne konzultovať s expertmi e-podnikovania.

Niekoľko dôležitých štúdii a trendov ktoré súvisia s Maďarským e-podnikovaním v roku 2017.

“…V Maďarsku sa posilňuje trh v oblasti cloud služieb, pretože väčšina zúčastníkov domáceho trhu začala veriť v digitálnych riešeniach a začala ich aj prijať, takisto ako aj riešenia súvisiace s cloud-om.”
Súčastná situácia. MCNtelecom ponúka svojím klientom cloudový Voice over IP telefónicku službu, cloudovú telefónnu ústredňu  „Volanie & chat z webovej stránky” službu kde s pomocou widgetu,  sa zaintegruje služba na webovú stránku klienta.  Na našu radosť, posilnenie domáceho trhu a  dôvera v cloudových riešeniach je pre nás ďalším potvrdením na to, aby sme pokračovali v rozvoji týchto služieb.
Nasledujúce kroky. Ďalšie serverové centrá budeme inštalovať vo viacerých Európskych veľkomestách, vďaka čomu kvalitu a stabilitu našých cloudových služieb zvyšujeme a takto naši klienti budú spoľahlivejší nech sú kdekoľvek v Európe .

“…Ďalej sa posilňuje ten trend,že spoločnosti sa snažia všetky komunikačné kanály (telefón, e-mail, online chat, sociálne siete, systémy zasielania správ) vyúťiž v rámci jedného riešenia.”
Súčastná situácia. U Nás v MCNtelecom pomocou službi  API (Rozhranie pre programovanie aplikácií) vieme poskytnúť našim klientom rôzne možnosti na integráciu našich produktov s ostatnými online systémami. Napríklad Virtálna ústredňa MCNtelecomu, je úplne pripravená na to, aby mohla byť zaintegrovaná do CRM sytému klienta a službu API úplne zadarmo ponukáme našim klientom pri každom tarife.
Nasledujúce kroky. Akože kombinované riešenia stávajú velľmi populárními, mi pripravujeme do budúcnosti nové integrácie, aby naši klienti čím jednoduchšie vedeli využiť našé služby.

“…Napriek modernej technológie a vývoju trhu, klienti ešte stále radi používajú telefón ako komminikačný prostriedok, kvôli čomu nemali by sme zanedbávať alebo porehliadnuť nad telefónnou službou.”
Súčastná situácia. Pomocou VoIP riešení MCNtelecomu, spoľahlivosť v mestských číslach zlučujeme s mobilitou mobilných telefónnych čísiel. Vďaka cloudovej telefónnej ústredne, je možnosť  spojiť zamestnancov z rôznych miest s rôznými zariadeniami do jednotného systému. Pomocou nami zaručenými  „Špeciálnými číslami” kontakt so zákazníkmi je ešte jednoduchšie.
Nasledujúce kroky. Služba „Volanie & Chat” z webovej stránky ponúka dva kommunikačné prostriedky naraz. Návštevník webovej stránky len vybereie pre seba najkomfortnejšie riečenie. Čoskoro budú zavedené aj zelené čísla, vďaka čomu naším firemným zákazníkom chceme zabezpečiť ešte jednú možnosť na kontaktovanie..
Zúčastnenie na Ecommerce Expo bolo veľmi veľmi užitočné, pretože sme dostali ďalšie potvrdenie o tom, že náš vývoj ide správnym smerom, nami poskytované služby úplne zístia domácy trh a e-podniekanie.
Budeme aj naďalej sledovať potreby zákazníkov a vývoj na trhu a k tomu budeme upravovať naše služby, pretože spokojný zákazník je našou najvyššou prioritou.
Ak by ste chceli navrhnúť inovácie alebo máte žiadosť o vytvorenie nepríliš štandardné telekomunikačné riešenia pre Vašej firmy, kontaktujte nás a my vám pomôžeme!