MCN telecom sa zúčastnil na 7. konferencie telekomunikačných operátorov strednej a východnej Európy | MCN Telecom Slovensko

MCN telecom sa zúčastnil na 7. konferencie telekomunikačných operátorov strednej a východnej Európy

Zamestnanci Budapeštianskej kancelárie spoločnosti MCNtelecom sa zúčastnili na najväčšej odbornej konferencie vo východnej Európe, ktorá sa konala v dňoch 24. – 26. januára v Chorvátsku, v malom mestečke s názvom Opatija.

Viac ako 120 zástupcov telekomunikácií, bankovníctva, systémovej integrácie, informačnej bezpečnosti atď boli prítomný.

Okrem veľkých telekomunikačných operátorov, ako je Telia, A1 Telecom Austria Group, TelecomSlovenija, LuPone Ventures, Avola Avola Solutions d.o.o, boli medzi účastníkmi aj menšie telekomunikačné spoločnosti, ktoré využívajú a ponúkajú IP technológiu vo firemnej komunikácie.

Počas podujatia účastníci mali možnosť získať aktuálne informácie o najnovších trendoch v spolupráci o prepojení sieti a mohly vypočuť si prednášky o bezpečnostných požiadavkách IT systémov a telekomunikačných produktov.

Zástupcovia spoločnosti MCN Telecom vykonali množstvo stretnutí s partnermi a oboznámili cieľové skupiny s príležitosťami spoločnosti ako napríklad s prizanivými cenami pri ukončení hovorov v Rusku a v európskych krajinách, kde je operátor prítomný. V dôsledku toho sa dohodli s viacerými operátormi o podmienkach spolupráce.