Ako znížiť náklady na odchádzajúce hovory? | MCN Telecom Slovensko

Ako znížiť náklady na odchádzajúce hovory?

Spoločnosť MCNtelecom rozšírila funkčnosť svojho najpopulárnejšieho produktu Virtuálna ústredňa tým, že pridelila funkciu spätného volania, ktorú inak poskytuje obmedzený počet poskytovateľov služieb. Táto funkcia môže byť nastavená v MyMCN účte v časti «Telefónická služba» a je bezplatná.

Callback (spätné volanie) umožňuje účastníkovi zavolať na dané telefónne číslo, tak, aby ten hovor bol ako prichádzajúci hovor. V tomto prípade všetky odchádzajúce hovory budú vo fakturačnom systéme spracované ako prichádzajúce hovory, čo znamená, že tieto hovory pre účastníka boli bezplatné.

Pre koho je to aktuálne? Pre firmy, ktorých zamestnanci trávia väčšinu pracovného času mimo kancelárie. Pri uskutočnení hovoru z firemného mobilného telefónu, ktorý je pridelení k Virtuálnej ústredni na ktorom je zapnutá funkcia Spätné volanie, tak v tomto prípade hovor stojí pre účastníka 0 €, na území Slovenska ako aj v zahraničí.

Ako to funguje? Účastník vytočí číslo spätného volania, hovor sa okamžite zruší. Potom účastník prijme hovor z čísla spätného volania. Odpovie na hovor a zadá volané číslo. Ďalej sa uskutoční pripojenie, ktoré je vlastne prichádzajúci hovor pre účastníka, teda je zadarmo. Hovory uskutočnené pomocou funkcie spätného volania sa sledujú vo vlastnom MyMCN účte. Pri aktivácii funkcii «Nahrávanie hovorov» vo Virtuálnej ústredni, všetky hovory sú zaznamenané a dajú sa kedykoľvek vypočuť. Funkcia spätné volanie je dostupná pre všetkých predplatiteľov MCNtelecom,
ktorých čísla sú zahrnuté v bielom zozname uvedenom v nastaveniach spätného volania.

Nová funkcia «Čiernych a bielych zoznamov» umožňuje vytvoriť nie len čísla a «masky», ale aj podľa typu čísla, podľa mesta alebo podľa operátora.

«Virtuálna ústredňa – produkt telekomunikačnej platformy MCNtelecom (сPaaS), ktorá zahŕňa virtuálne (geografické a negeografické) telefónne čísla, mobilné čísla, Volanie a Chat z webovej stránky (spätné volanie a chat) a ďalšie služby. Početné štúdie trhu s výmenami cloudových ústrední ukazujú dynamický rast tohto segmentu najmä vďaka dodatočným funkciám a službám. Preto venujeme veľkú pozornosť vývoju softvérových produktov, ktoré pomáhajú našim odberateľom vykonávať obchodnú komunikáciu najefektívnejším spôsobom. Populárne funkcie virtuálneho PBX-u MCN Telecom boli a zostali: Hlasová schránka, FMC, Nahrávanie hovorov, Čierny a biely zoznam, integrácia s CRM systémami», – hovorí generálny riaditeľ MCNtelecom Alexander Melnikov.


Spoločnosť MCN Telecom – prevádzkovateľ telekomunikačnej služby, vývojár softvérových služieb. V Rusku realizuje veľké projekty od roku 2000. Rozvíja podnikanie v Európe. Prevádzkovateľ je zastúpený v štyroch európskych krajinách: v Maďarsku, Nemecku, na Slovensku a v Rakúsku.. Od roku 2015 poskytuje telefónne služby pre firmy v Maďarsku. V roku 2016 zaregistroval firmu na Slovensku. V novembri začal komerčné aktivity. Pred mesiacom otvoril kanceláriu v Rakúsku.
V Rusku MCN Telecom získala licenciu na poskytovanie mobilných komunikačných služieb a je prvý virtuálny mobilný operátor pre podnikanie na základe rádia Tele 2 a MVNE MTT platforma infraštruktúry. Okrem toho operátor sa nachádza v zozname desiatich licencovaných prevádzkovateľov Ruskej federácie MgMN. Má priame spoje so všetkými významnými telekomunikačnými poskytovatzeľmi služieb, vrátane Rostelecom, MGTS, MTS, MegaFon, atď . V rámci spolupráce medzi operátormi ponúka vlastné telekomunikačné rozhranie zdroje CpaaS, ktoré zabezpečujú centrálny prístup k veľkej databáze vo veľkých mestách Ruskej federácie – viac ako 250 000 virtuálnych mestských a mobilných čísel.