Ako sledovať opakované volanie zákazníka a presmerovať ho na už známu klapku? | MCN Telecom Slovensko

Ako sledovať opakované volanie zákazníka a presmerovať ho na už známu klapku?

MCN Telecom pridal novú funkciu vo Virtuálnu ústredňu, ktorá umožňuje znížiť čakaciu dobu zákazníka pri volaní konkrétneho kolega, s ktorým už predtým bol v kontakte. Nastavenie presmerovania na «známu klapku» sa nastavuje samostatne v MyMCN účte a je to bezplatná funkcia.

Na konci tohto roka a v roku 2019 budú môcť zákazníci, ktorí využívajú Virtuálnu ústredňu MCN Telecom, efektívnejšie organizovať obchodnú komunikáciu prostredníctvom nastavenia funkcie “Presmerovanie na známu klapku” v cluodovej pobočkovej ústredni.

Ako Vám to pomôže?

Táto možnosť pomôže malým a stredným firmám oddeliť prichádzajúce hovory od potenciálnych a existujúcich zákazníkov, ktorí nie po prvýkrát volajú od všetkych ostatných prichádzajúcich hovorov.

Kľúčovým kritériom, ktorým je možné definovať “známan klapka”, je časový interval určený v nastaveniach funkcie (maximálne jeden deň): 1 hodina, 8 hodín, 24 hodín. Vrátenie hovoru naspäť do poradia je možné, ak účastník neodpovedá na hovor v časovej lehote alebo na IP telefóne je nastavení režim«Nerušiť» (DND).

«Multifunkčnosť virtuálnej ústredeni MCN Telecom, ktorá má viac ako 200 funkcií “na palube”, je umiestnená ako hlavná výhoda softvérového produktu. V budúcnosti plánujeme rozšíriť množstvo príležitostí pre našich používateľov. Okrem toho začneme rozvíjať službu Call Tracking, ktorú plánujeme nasadiť na telekomunikačnej platforme (cPaaS) a predávať vo všetkých piatich krajinách s prítomnosťou: v Maďarsku, v Nemecku,v Rakúsku, a na Slovensku» – hovorí generálny riaditeľ spoločnosti MCN Telecom Alexander Melnikov.


MCN Telecom – prevádzkovateľ telekomunikačnej služby, vývojár softvérových služieb. V Rusku realizuje veľké projekty od roku 2000. Rozvíja podnikanie v Európe. Prevádzkovateľ je zastúpený v štyroch európskych krajinách: v Maďarsku, Nemecku, na Slovensku a v Rakúsku.Má vlastnú infraštruktúru (komunikačné uzly) a všetky potrebné licencie vo všetkých krajinách prítomnosti.
V Rusku MCN Telecom získala licenciu na poskytovanie mobilných komunikačných služieb a je prvý virtuálny mobilný operátor pre podnikanie na základe rádia Tele 2 a MVNE MTT platforma infraštruktúry.
Operátor sa nachádza v zozname desiatich licencovaných prevádzkovateľov Ruskej federácie MgMN. Má priame spoje so všetkými významnými telekomunikačnými poskytovatzeľmi služieb, vrátane Rostelecom, MGTS, MTS, MegaFon, atď .V rámci spolupráce medzi operátormi ponúka vlastné telekomunikačné rozhranie zdroje CpaaS, ktoré zabezpečujú centrálny prístup k veľkej databáze vo veľkých mestách Ruskej federácie – viac ako 250 000 virtuálnych mestských a mobilných čísel.