Ako môžu spoločnosti s regionálnou sieťou ušetriť telefonovanie a zvýšiť ROI? | MCN Telecom Slovensko

Ako môžu spoločnosti s regionálnou sieťou ušetriť telefonovanie a zvýšiť ROI?

Nový slovenský operátor MCNtelecom začal poskytovať dve nové možnosti pre produkt Virtuálna ústredňa: «Routing za najmenšiu cenu» a «Geografický routing». Nové opcií možno otestovať a pripojiť v priebehu prvých 10 dní zadarmo v rámci testovacieho obdobia.

Táto služba pomáha podnikom s regionálnymi divíziami významne optimalizovať náklady na telekomunikačné služby a zvýšiť efektívnu prácu. Dve nové možnosti sú k dispozícii všetkým zákazníkom MCNtelecomu v desiatich veľkých mestách Slovenska: Bratislava, Trenčín, Trnava, Nitra, Žilina, Martin, Banská Bystrica, Prešov, Poprad a Košice- ti je zoznam miest kde spoločnosť MCNtelecom dostal od miestneho regulátora 11 000 čísiel.

Funkcia routing za najmenšiu cenu hovorov pomáha fakturačnému systému automaticky vybrať nákladovo najefektívnejšiu cestu pre diaľkové hovory bez bez toho, aby účastník vykonal by akékoľvek kroky. Napríklad spoločnosť používa Bratislavské a Trenčínske telefónne čísla, ktoré sú zavedené do virtuálnej ústredni MCNtelecom. Keď účastník spoločnosti uskutoční volanie do Trnavi, bude hovor odoslaný z bratislavského alebo z trenčínskeho čísla, v závislosti od toho, ktorý z nich bude stáť najmenej.

Funkcia geografický routing pomáha spoločnosti získať lojalitu zákazníkov a budovať vzájomne výhodné vzťahy s nimi. Napríklad sieť zdravotníckych kliník, ktorá obslužuje pacientov na celom území Slovenska a spája telefónne čísla rôznych miest, a rieši že si vytvorí reklamnú kampaň v Nitre a v Košiciach. Pritom hovory sa iniciujú z bratislavskej kancelárii. Funkcia «Geografický routing» umožňuje systému pri každom odchádzajúcom hovore aby v automatickom režime bol poslaný cez číslo regiónu, kde sa nachádza volajúci účastník. Napríklad ak odchádzajúce volanie sa uskutočňuje v Bratisalve tak volaní účastník vidí bratislavské číslo, ak ak napríklad z Nitri tak nitrianské číslo sa mu ukazuje.

Týmto spôsobom, pre obyvateľov Bratislavi a Nitry hovory budú vyzerať ako by to boli miestné hovory a vytára väčšiu dôveru, čo nepochybne zvýši celkovú efektivitu práce zamestnancov.

V oboch prípadoch keď sú hovory iniciované v sieti spoločnosti tak sú úplne zadarmo.

Viac informácií o produkte Virtuálna ústredňa nájdite na webovej stránke spoločnosti MCN Telecom.


Spoločnosť MCN telecom – prevádzkovateľ telekomunikačnej služby, vývojár softvérových služieb. V Rusku realizuje veľké projekty od roku 2000. Rozvíja podnikanie v Európe. Prevádzkovateľ je zastúpený v štyroch európskych krajinách: v Maďarsku, Nemecku, na Slovensku a v Rakúsku. Má vlastnú infraštruktúru (komunikačné uzly) a všetky potrebné licencie vo všetkých krajinách prítomnosti. Od roku 2015 poskytuje telefónne služby pre firmy v Maďarsku. V roku 2016 zaregistroval firmu na Slovensku. V novembri začal komerčné aktivity a pred mesiacom otvoril kanceláriu v Rakúsku.