API | MCN Telecom Slovensko

Akcie


Aktuality

Rozhranie pre programovanie aplikácií (API)

API

API (Application Programming Interface) – je softverové rozhranie pre integráciu MCN Telekom Virtuálnej ústredni a Telefónickej služby s hotovými podnikovými aplikáciami alebo s aplikáciami podnikov “vlastného vývoju”.

API vám umožní úplne automatizovať podnikové procesy, používať jednotné rozhranie na efektívnu organizáciu práci zamestnancov a divízie spoločnosti.

WebHooks

WebHooks – oznámenie o aplikácie tretích strán k udalostiam, ktoré sa stali v MCN Telekom Virtuálnej ústredni, alebo V Telefónickej službe , zaslaním oznámenia. Napríklad upozornenie o prichádzajúcom hovore, aby v CRM-systéme bolo možné vytiahnuť zákaznícku kartu volajúceho.

WebHooks a API  umožňujú rýchlo a ľahko integrovať funkcie MCN Telekom Virtuálnej ústredni a Telefónickej služby do akékoľvek CRM systému, účtovného softveru, webovej stránky alebo internetového obchodu, oblakovej služby alebo do samostatne vyvinutého softveru.

Funkčnosť MCN Telekom API a Webhooks-u:

 • Oznámanie (WebHooks) bo prichádzajúcom hovore
 • Spustenie odchádzajúceho hovoru (Hovory iniciované pomocou API, budú účtované na bežnej cene)
 • Príjem zaznamenaných hovorov
 • Poskytovanie podrobnej štatistiky o prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov
 • Získanie zoznamu dostupných telefónnych čísiel daného regiónu
 • Rezervácia mestských čísiel
 • Pripojenie telefónneho čísla na zvolený tarif

a ďalšie.

API a WebHooks umožní Vám:

 • Pri prichádzajúcom hovore vytiahnuť zákaznícku kartu volajúceho v CMR-systéme
 • Odchádzajúce hovory kliknutím vo  Vašom CRM-e
 • Pripojiť zaznamované hovory ku zákazníckim kartám v CRM-systéme
 • Vybudovať predajný kanál analýzou rovnakých aplikačných údajov podľa hovorov a predaja
 • Automatické presmerovanie hovorov na manažera, vytiahnutím zákaznickej karty v CRM systéme
 • Synchronizácie telefónneho zoznamu zamestnancov spoločnosti a krátkych čísiel Virtuálnej ústredni s vlastným CRM systémom.

API MCN Telekomu neustále sa rozširuje, doplnené novými metódami, najčastejšie požadované našimi zákazníkmi.

Ako treba používat API MCN Telekom-u

Ak chcete použivať API, vstúpte do vlastnúho MyMCN-u a tav v časť API, pre kľúč, ktorý bude použitý pri podaní žiadosti o povolenie

Dokumentáciu API a podrobný popis metódy nájdete vo vlastnom MyMCN-u.

Integrácia CRM systémov

Integrovať s najpopulárnejšími CRM systémami, ako napríklad Bitriks24, môžete použiť vopred navrhnuté hotové moduly. Pripojenie Virtuálnej ústredni a Telefónickej služby MCN Telekom-u do vlastného systému trvá asi 10 minút.


Kontaktujte Našich spolupracovníkov na niektorých z uvedených kontaktov, aby Vám poskytli viac informácii o rozhraní, a aby Vám pomohli v nastaveniach.