Aktuality

Spoločnost MCNtelecom podpísala dohodu s JSC «ACE» EC v Maďarsku

Popredná spoločnosť v jadrovom priemysle Spoločnosť JSC «ACE» EC a vývojár telekomunikačnej platformy MCNtelecom, ktorá poskytuje pevné komunikačné služby podnikom a fyzickým osobám na Slovensku, v Rusku, Maďarsku, Rakúsku, a v Nemecku, podpísali dohodu o poskytovaní pevných komunikačných služieb.

Medzinárodný poskytovateľ služieb MCNtelecom vyhral výberové konanie v rámci postupu uskutočneného maďarskou pobočkou spoločnosti JSC «ACE» EC v Maďarsku, v súlade s jednotným sektorovým štandardom štátneho podniku pre atómovú energiu «Rosatom», pretože predstavoval najlepšie podmienky na splnenie každého kritéria výberového konania..

V súlade s dohodou podpísanou na obdobie troch rokov medzi pobočkou JSC «ACE» EC v Maďarsku a rakúskou spoločnosťou MCNtelecom GmbH, ktorá je členom skupiny MCN Telecom- poskytuje operátor zákazníkovi miestne, diaľkové a medzinárodné komunikačné služby, a to: volania na pevnú linku a na Maďarské mobilné čísla, medzinárodné hovory vrátane hovorov do Ruska, Veľkej Británie, Nemecka, Talianska, Bangladéša a ďalších krajín za konkurenčné ceny. V rámci postupu prenosu pevných čísel, implementovaného v súlade s predpismi maďarského telekomunikačného regulátora NMHH, boli pevné čísla prenesené do siete MCNtelecom a zákazníkovi bola poskytnutá vlastná číselná množina vo formáte +36 XX XX XXXX s vyhradenými linkami cez SIP Trank.

«Vývoj softvérových produktov a integrácia inteligentných služieb do jedinej telekomunikačnej platformy implementovaná podľa modelu CPaaS umožňuje rozšíriť a úspešne rozvíjať podnikanie v európskych krajinách, kde spoločnosť MCNtelecom pôsobí od roku 2015. V Maďarsku, rovnako ako v iných krajinách, v ktorých pôsobíme, poskytujeme verejné telefónne služby, geografické a negeografické telefóne čísla, „zelené čísla“ a softvérové ​​produkty lokalizované pre miestne reality: Virtuálna ústredňa, Volanie&Chat, API. Pozvánku na účasť v súťaži o právo podpísať dohodu s takou veľkou ruskou štátnou spoločnosťou sme považovali za výzvu, ktorú nebolo možné ignorovať kvôli jedinečnosti pozície, v ktorej sme sa súčasne ocitli ako ruský a maďarský telekomunikačný operátor. Je potrebné poznamenať, že toto je naša prvá účasť na postupe obstarávania veľkej ruskej spoločnosti pôsobiacej nielen v Rusku, ale aj v európskych krajinách, na Blízkom východe, v severnej Afrike a v ázijsko-pacifickom regióne. A prvé víťazstvo. Budeme pokračovať v práci tak, aby to nebolo posledné», – hovorí Alexander Melnikov zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti MCN Telecom.

«Nie je tajomstvom, že víťazom je spoločnosť MCNtelecom. Žiadosť o predloženie návrhov na právo na uzavretie dohody o poskytovaní pevných komunikačných služieb pre potreby JSC «ACE» EC v Maďarsku je absolútne transparentný postup. Informácie o ňom sú k dispozícii v otvorených zdrojoch. Na obstarávaní sa môže zúčastniť každý dodávateľ, ktorý spĺňa kritériá uvedené v dokumentácii k obstarávaniu. Spoločnosť MCNtelecom sa zúčastnila a dokázala poskytnúť najlepšie podmienky na splnenie zmluvy. Nasledoval podpis trojročnej zmluvy o poskytovaní pevných telekomunikačných služieb. Na konci tohto obdobia prebehne nové obstarávanie», – hovorí hlavný špecialista oddelenia nákupu pobočky spoločnosti JSC «ACE» EC v Maďarsku Vladimír Pirogov.

Všetky novinky