Aktuality

Informácie

4 októbra 2021 došlo u niekoľkých veľkých poskytovateľov služieb k úplnému alebo čiastočnému výpadku siete, z dôvodu problému európskej centrálnej chrbtice siete, ktorý bohužiaľ ovplyvnil aj poruch serverov spoločnosti MCNtelecom v dôsledku čoho došlo k globálnému výpadku siete.

Riešenie problémov je dokončené, takže telekomunikačné služby spoločnosti MCNtelecom fungujú podľa plánu.

S pozdravom.

MCNtelecom Team.

Všetky novinky