Aktuality

Aktuality

Výsledky spoločnosti MCN Telecom v roku 2020: 30% nárast predplatiteľov v Európe, spustenie mobilných služieb pre fyzických osôb v Rusku

Telekomunikačný operátor, vývojár softvéru MCN Telecom ukončil rok 2020 lepšie, ako sa očakávalo: rastom tržieb a výrazným zvýšením počtu zákazníkov v segmente B2B v Európe a v segmente B2C v Rusku. Rok 2020 bol pre MCN Telecom rokom nových výziev, zmien a relatívneho úspechu.
Viac informácii

Spoločnost MCNtelecom podpísala dohodu s JSC «ACE» EC v Maďarsku

Popredná spoločnosť v jadrovom priemysle Spoločnosť JSC «ACE» EC a vývojár telekomunikačnej platformy MCNtelecom, ktorá poskytuje pevné komunikačné služby podnikom a fyzickým osobám na Slovensku, v Rusku, Maďarsku, Rakúsku, a v Nemecku, podpísali dohodu o poskytovaní pevných komunikačných služieb.
Viac informácii

Spoločnosť MCNtelecom a amoCRM dokončili integráciu pre európskych klientov

Integrácia Virtuálnej ústrední MCNtelecom a amoCRM je prispôsobená pre európsky trh. Odteraz viac ako 400 firemných zákazníkov poskytovateľa telekomunikačnej služby v štyroch európskych krajinách: Maďarsko, Rakúsko, Slovensko a Nemecko môže spojiť v jednom riešení MCNtelecom Virtuálnu ústredňu s populárnym systémom riadenia vzťahov so zákazníkmi pomocou niekoľkých kliknutí.
Viac informácii

Funkcia Robot-kontrolór pre zákaznikov MCNtelecom je zadarmo

Pri objednaní jedných z taríf Virtuálnej ústredni: «Free Basic», «Оptimum», alebo «Premium» funkcia spätné volanie pri zmeškaných hovoroch «Robot-kontrolór» je ZADARMO.
Viac informácii

Nová spolupráca: MCNtelecom a YCLIENTS Hungary sa stali obchodnými partnermi

Vďaka integrácii cloudovej platformy YCLIENTS s MCNtelecom môžu maďarské malé a stredné obchody využívať niekoľko bezplatných služieb telekomunikačnej spoločnosti. V tejto neistej ekonomickej situácii spôsobenej vírusom je veľmi dobré, ak podniky môžu znížiť náklady na telekomunikačné služby.
Viac informácii

NNP Exchange: od nápadu k produktu

Telekomunikačný operátor, vývojár softvéru MCNtelecom ponúka zjednotenú databázu číselných plánov a portovaných čísel sveta NNP Exchange ako riešenie pre vývojárov fakturačných systémov, pre telekomunikačných operátorov a pre vývojárov agregátových údajov.
Viac informácii

Ako udržať efektivitu a udržať zákazníkov počas koronavírusu (Covid-19)?

Karanténa – nie je dôvodom na výpočet strát, ale je to skvelá príležitosť zorganizovať prácu vašich zamestnancov na diaľku bez straty efektívnosti. Pandémia jedného dňa určite skončí a skúsenosti získané pri optimalizácii nákladov na údržbu kancelárie zostanú s vami po dlhú dobu.
Viac informácii